Navigation: Hem
Produkter
Specialprodukter
Stämplar
Stämplar
Fr. 149:- Mer info
Kundtjänst

Reklamplaneten.se

 

Tel: 079-013 67 19

Mail: info@reklamplaneten.se

 

Vardagar 8-16

Grafisk information

Filformat

Filer ska skickas i följande format: CDR, PDF, EPS, AI, PSD, TIFF.

Glöm inte att först byta alla texter till kurvor eller skicka med använda typsnitt.

 

Font

Den minsta storleken på typsnittet skall vara 4pkt (när du väljer en bakgrund med vit text skall fonten vara minst 6pkt).

Alla typsnitt i underlaget måste konverteras till kurvor eller bifogas med tryckfilen.

 

Linjer

Minsta linjetjocklek är 0,25 (0,088 mm)

 

Upplösning

Bilder och rastergrafik bör vara med en upplösning på 300 DPI i skala 1:1 (slutstorlek). För storformat så som banderoller eller rollups krävs minst 72 dpi. Lägre upplösning ger sämre resultat vid tryck.

 

Kulör - 4+4 , 4+0 , CMYK

Leverera alla bilder och original i CMYK. Filer med fel färginställning konverteras automatiskt till CMYK. Svart färg i tryckfiler ställs in enligt CMYK-värde: C:25, M:25, Y:25, K:100. Kulörerna i den färdiga produkten kan avvika jämfört med en utskrift i en vanlig färgskrivare samt kulörerna som visas på datorskärmen.

 

Beteckning: Kulör 4/4 Detta avser tryck med fullfärg på båda sidorna.

Beteckning: Kulör 4/0 Detta avser tryck en sidigt tryck med fullfärg.

 

Utfall

Alla objekt som befinner sig på skärningsgränsen skall dras ut med 3mm på vardera sida, därmed måste det önskade formatet ökas med totalt 6mm (3mm på vardera sida). Detta behövs för att minska risken för vita kanter vid skärningen.

Format A4 (210mm x 297mm)

Format med utfall för tryck A4 216mm x 303mm

Format A5 (148mm x 210mm)

Format med utfall för tryck A5 154mm x 216mm

Format A6 (105mm x 148mm)

Format med utfall för tryck A6 111mm x 154mm

Format DL (210mm x 99mm)

Format med utfall för tryck DL 216mm x 105mm

 

Allt underlag som skickas in skall förberedas med utfall !

 

På grund av möjligheten till små förflytelser under skärning bör ramar kring layouten undvikas i närheten av skärningsgränsen.

 

Exempel få några standardformat


Typ av papper ?

Beroende på produkten, finns olika val av papperskvalitéer i olika varianter och ytvikter.

 

Tjocklek, ytvikt

Ytvikt är ett mått för papper och anger vikten för ett ark med ytan 1 kvadratmeter. Något missvisande brukar ytvikten användas av lekmän för att beskriva papprets tjocklek och i viss mån fungerar det. Ett tyngre papper blir ju också ett tjockare papper. Det är däremot inte givet att två olika papper med samma ytvikt är lika tjocka. Ibland används begreppet gramvikt istället för ytvikt. 1 m² motsvarar också formatstandarden A0, med måttet 841 x 1189 millimeter (mm).

 

Gloss bestruket papper eller matt papper ?

Gloss papper är ett bestruket papper vars yta är blank. Färgerna på pappret brukar uppfattas som mer mättade och mer synliga färger och ger bästa resultat med bilder och ökar fotokänslan. Detta är vårt mest valda papperstyp bland våra kunder. Matt papper reflekterar inte ljus utan absorberar det. Färgerna uppfattas mer dämpade jämfört med bestruket papper.

 

Exempel på tillämpningar av olika papperstjocklekar

Papper: 135g   reklamblad | foldrar | broschyrer | affischer | kataloger  

Papper: 170g   reklamblad | foldrar | broschyrer | kataloger

Papper: 250g   reklamblad | foldrar | broschyrer | affischer | omslag broschyrer

Papper: 300g   reklamblad | vikta broschyrer | affischer | omslag broschyrer

 

Billigare desto större upplag

Ha i åtanke att ju större upplagor du beställer desto lägre blir enhetspriset för hela arbetet. Detta beror på de relativt höga startkostnaderna. Ett exempel ges nedan i tabell för tryck av A4 Flyers. Detta gäller i princip alla produkter som trycks.